Provedení zátopové zkoušky

Po zhotovení mPvc fóliové střechy jsme schopni zajistit i zátopové zkoušky, které Vás přesvědčí o našich kvalitách.