Na Borku čp. 1603 -1612, Jirkov

Na Borku čp. 1603 -1612, Jirkov

 

Termín realizace : 8/11 2015

O stavbě :

  • Toto je příklad rekonstrukce střešního pláště ploché střechy bytového domu. Původní krytina byla degradována věkem a neplnila svůj účel. Vzhledem k energetickým náročnostem byla již původní izolace v meziprostoru nedostačující.
  • Zadavatel nechtěl masivní rekonstrukci spojenou s bouracími pracemi. Byla zde navrhnuta varianta s použitím foukané izolace a mPVC folie.
  • Materiál použitý na foukanou izolace byl Climatizer Plus aplikován proškolenou firmou od výrobce materiálu Ciur a.s. . Tloušťka přidané izolace byla 240mm, aplikována do mezistřešního prostoru pomocí vytvořených otvorů.
  • Na plochu střechy byla použita šedá mPVC fólie. Pro dostatečné odvětrání střešního prostoru byly použity odvětrávací komínky od výrobce Top Wet.
  • Pro snadnější odtok vody byly namontované sanační vpusti. Součástí realizace bylo také zateplení strojoven a to kontaktním zateplovacím systémem a to včetně střech.